Home

Over Connecting Human2Human

Vanuit de zakelijke markt komt de behoefte aan een platform om weer en meer met elkaar tot verbinding te komen sterk naar voren. Een platform om vanuit verbinding met elkaar te kunnen gaan samenwerken, leads te genereren, zaken te doen. Onder andere middels het H2H magazine en de mensen die daarin aan het woord zijn bouwen we gezamenlijk aan dat platform. Het platform is voor iedereen toegankelijk die weer van mens tot mens wil communiceren.

In dit magazine komen ondernemers aan het woord die anderen en overstijgende beweegredenen centraal stellen. We nemen op een bijzondere wijze kennis van deze ondernemers, namelijk hoe zij als persoon in de wereld staan en in mindere mate als zakenman of vrouw. Want om tot verbinding met de ander te komen is het belangrijk dat je weet wie de ander nu eigenlijk ècht is.

En dat maakt het verschil, geen B2B of B2C, maar H2H.

anonieme blogger

H2H-Magazine

De eerste editie van het H2H-magazine is een feit! Het H2H-magazine biedt ondernemers een platform om hun verhaal te doen, te vertellen waarom ze doen wat ze doen. Veel leesplezier gewenst!

Eerste-editie-H2H-Magazine

In deze uitgave:

Van groenvoorziener naar enviromentalist
Van laten overschaduwen naar verbinden

Van accountant naar coach

Van boekenwurm naar digitale communicatie

Over Danitsja Bulatoff

Als sociaal agoog heeft de mens voor mij altijd al centraal gestaan. Participatie, groepsdynamica, sociale interactie en de motivatie achter het handelen van de mens is wat mij intrigeert en fascineert. Hoewel de huidige maatschappij nog steeds gezien wordt als sterk individualistisch ingericht, is er een verschuiving gaande. Een verschuiving van het ik-gericht naar het wij-gericht denken én handelen waarin gezocht wordt naar nieuwe verbindingen. Tijdens de lezingen en trainingen die ik geef vertel ik regelmatig wat de kracht van verbinding is en hoe je tot verbinding komt. Met de ontwikkeling van Connecting Human2Human (H2H) is daar een platform, dat het leggen van verbindingen faciliteert, bij gekomen.

Een ontwikkeling waar ik erg trots op ben en nu zijn bijdrage mag leveren aan één ieder die tot een werkelijke verbinding wilt komen.

Ambassadeurs

Uiteraard kan, en wil, ik dit initiatief niet alleen uitrollen en heb ik fantastische mensen om mij heen die een belangrijke bijdrage leveren, al dan niet hebben geleverd, aan de ontwikkeling van connecting H2H. Deze mensen delen mijn gedachte goed waar het gaat om duurzame verbindingen, zijn authentiek en gepassioneerd. Ik stel ze graag aan je voor!

Lodewijk Hoekstra
Michiel Bunnik
Linda Verdiesen
Nico Bulatoff